Privaatsuspõhimõtted

Privaatsusavaldus

Mõistame, et teie jaoks on oluline aru saada, kuidas teie isikuandmeid kasutame. Seega lugege palun tähelepanelikult järgmist teavet, kuna see sisaldab olulist teavet ettevõtte EMPIRE (see/meie „sait“) ja selle kohta, kuidas teie isikuandmeid kasutame. 

Käesolevas privaatsusavalduses selgitatakse, kuidas me kasutame isikuandmeid meie saidi külastajate, sealhulgas klientide ja potentsiaalsete klientide ning meiega ühendust võtvate isikute, meie turustajate, edasimüüjate ja tarnijate ning nende isikute kohta, kelle isikuandmeid me muul viisil oma äritegevuse käigus töötleme. Käesolev avaldus hõlmab ka andmete töötlemist, mis on seotud töökuulutuste ja meie värbamistegevusega.  

Kasutame isikuandmeid ainult selles avalduses kirjeldatud viisidel ning ainult kooskõlas meie kohustuste ja teie õigustega kohalduvate andmekaitseseaduste alusel. 

 

1. KES ME OLEME

Kohaldatavate andmekaitseseaduste kohaldamisel on vastutav andmetöötleja (teisisõnu organisatsioon, mis määrab, kuidas ja millistel eesmärkidel teie isikuandmeid kasutatakse) üks Techtronic Industries EMEA Ltd kontserni ettevõtetest (igal juhul „meie”, „me”), olenevalt territooriumist, kus asute.  Näiteks kui olete Ühendkuningriigis asuv klient, siis on teie isikuandmete vastutav töötleja Techtronic Industries EMEA Ltd, mille registreeritud aadress on 22 Market Street, Maidenhead, SL6 8AD, Inglismaa. EMPIRE on ettevõtte Techtronic Industries EMEA Ltd ja teiste kontserni liikmete ärinimi. 

Oleme lisanud territooriumide ja asjaomaste vastutavate andmetöötlejate loetelu käesoleva privaatsusavalduse punktis 13, kuid kui te ei ole kindel, milline vastutav andmetöötleja on teie jaoks asjakohane, võtke meiega ühendust aadressilPrivaatsuse veebivorm (onetrust.com).

 

2. ISIKUANDMED, MIDA VÕIME TEILT KOGUDA, JA KUIDAS NEID KOGUME

 • Isikuandmed, mille otse meile edastate. 

Viisid, kuidas te saate meile andmeid esitada

Need on teie isikuandmed, mida meile jagate ja mis võib toimuda väga erinevatel viisidel, sealhulgas ostes meilt, kui olete üks meie turustajatest või edasimüüjatest, suheldes meiega e-posti, telefoni või SMSi teel.

See hõlmab ka isikuandmeid, mida jagate, kui otsite meie veebisaidil toodet, teatate meie veebisaidi või tööriistade ja seadmetega seotud probleemist, sõlmite meiega lepingu või jagate meile muul viisil mis tahes isikuandmeid. 

Kogume isikuandmeid ka meie privaatsusveebivormi kaudu Privaatsuse veebivorm (onetrust.com)

Milliseid andmeid võib hõlmata?

Isikuandmed, mida meile jagate, võivad hõlmata muu hulgas järgmist: teie nimi, e-posti aadress ja telefoninumber (sh mobiiltelefoni number), sugu (ja eelistatud tiitel), sotsiaalmeedia kasutajatunnus ja isikuandmed teie sotsiaalmeediakontol, müügiajalugu, kui olete turustaja või edasimüüja, mõtted meie toodete kohta (sh kaebused ja arvustused). Kui olete üks meie turustajatest, edasimüüjatest või tarnijatest, töötleme teie ettevõtte kontaktandmeid ja teie ametikohta. 

Palume teilt alati ainult neid isikuandmeid, mida vajame selleks, et pakkuda teile tooteid või teenuseid, mida olete meilt soovinud. 

 • Isikuandmed, mida teie kohta kogume või genereerime. 

Kui kasutate meie saitivõi võtate meiega ühendust, võime koguda, genereerida, salvestada ja kasutada teie teatud isikuandmeid. 

Need isikuandmed võivad hõlmata järgmisi andmeid: tehnilised andmed, sealhulgas Interneti-protokolli (IP) aadress, mida kasutatakse teie arvuti ühendamiseks Internetiga, teie sisselogimisandmed (kui sisenete meie keskkonnas olevale kontole), brauseri tüüp ja versioon, ajavööndi seadistus, brauseri pistikprogrammide tüübid ja versioonid, seadme tüübid, operatsioonisüsteem, nõusoleku andmise aeg ja kuupäev ning platvorm ning meie klienditeenindusele helistamiseks kasutatud telefoninumber.

See võib sisaldada ka teavet teie külastuse kohta meie veebisaidil, sealhulgas täielikud ühtsed ressursilokaatorid (URL), klikivoog meie veebisaidile, selle kaudu ja sealt välja (sealhulgas kuupäev ja kellaaeg), vaadatud, otsitud või ostetud tooted, lehekülje reageerimisajad, allalaadimisvead, teatud lehekülgede külastamise kestus, lehekülje interaktsiooniteave (näiteks kerimine, klõpsud ja hiirekursori liikumine) ning meie veebisaidi sirvimise meetodid.

Seda teavet kasutame meie saidi haldamiseks ja sisetoiminguteks, sealhulgas tõrkeotsinguks, andmeanalüüsiks, testimise, uuringute, statistika ja küsitluste eesmärkidel ning ebaseaduslike tegude kontrollimiseks.  Jätame endale õiguse kontrollida neid logifaile ja andmeid tagasiulatuvalt, kui konkreetsete viidete tõttu on põhjendatud kahtlus ebaseadusliku tegevuse kohta. Kaitseme teie huve, muutes teie IP-aadressi kogumisel anonüümseks, nii et teid ei oleks võimalik tuvastada.

 • Muudest allikatest saadud isikuandmed. 

Aeg-ajalt võime saada teie kohta isikuandmeid teistest allikatest, näiteks kui kasutate mõnda teist veebisaiti, mida me haldame, või muid teenuseid, mida pakume osana meie kontsernist. Samuti võime aeg-ajalt töödelda teie isikuandmeid ka juhul, kui oleme tuvastanud ja/või üks meie kolmandate osapoolte partneritest on meile teatanud, et võite rikkuda meie intellektuaalomandi õigusi. Kui see ei mõjuta meie poolt läbiviidavat uurimist, teavitame teid, kui saame teie kohta isikuandmeid teistest allikatest, ning anname teada, millistel eesmärkidel me kavatseme neid isikuandmeid kasutada ja millisel õiguslikul alusel neid töödelda.

 

3. KUIDAS TEIE ISIKUANDMEID KASUTAME JA MILLISED PÕHJENDUSED MEIL SELLEKS ON?

Alati, kui kasutame teie isikuandmeid, peame veenduma, et meil oleks selliseks andmete kasutamiseks mõjuv õiguslik põhjendus („seaduslik alus“).   Allpool kirjeldame, millisel viisil teie andmeid kasutame ja millised on sellega seotud õiguslikud alused.

 Kuidas ja miks teie isikuandmeid kasutame?

Milline on meie õiguslik põhjendus teie isikuandmete töötlemiseks?

 

Et mõõta meie veebilehe külastajate ja klientide rahulolu ning pakkuda klienditeenindust (sealhulgas siis, kui te esitate meile küsimusi e-posti teel, telefoni teel või sotsiaalmeedias). 

 

Õiguslik alus teie isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks seoses toodete ning teenuste tellimusega on meie lepingujärgsed kokkulepped teiega. 

 

Teise võimalusena toetume mõnes olukorras enda kui ettevõtte õigustatud huvile (näiteks on meie huvides kliendirahulolu mõõtmine ja klientide probleemide lahendamine). Kui toetume oma õigustatud huvidele, siis veendume alati, et need huvid on teie õigustega tasakaalus.

 

Kuritegevuse, pettuste või meie saidi kuritarvitamise vältimiseks ja sellel eesmärgil meie nimel vastavate tehniliste, logistiliste, teaduslike või muude funktsioonide täitmiseks.

Mõnikord kasutame teie isikuandmeid, kuna see on vajalik selleks, et saaksime mõnda õiguslikku kohustust täita (näiteks kui saame mõnelt õiguskaitseasutuselt põhjendatud nõude). 

 

Teistel juhtudel (nt varguse või pettuse tuvastamiseks või meie veebisaidi turvalisuse tagamiseks) toetume oma õigustatud huvidele tagada oma töötajate ja saidi turvalisus ning vältida vargusi ja pettusi. 

 

Kui toetume oma õigustatud huvidele, siis veendume alati, et need huvid on teie õigustega tasakaalus.

 

 

Teile edastatava reklaami tulemuslikkuse mõõtmiseks või mõistmiseks.

Kui me ei võta teiega ühendust ärilistel eesmärkidel, kasutame teie isikuandmeid teile elektrooniliste turundussõnumite saatmiseks ainult juhul, kui meil on selleks teie nõusolek (või kui olete olemasolev klient ja pole turundusmaterjalide saamisest keeldunud). Edastame teie isikuandmeid kolmandatele isikutele nende turunduseesmärkidel ainult teie nõusolekul. 

 

Mõnikord toetume oma õigustatud huvidele sellist tüüpi materjalide saatmiseks (meie õigustatud huvi oma tooteid turundada ja reklaamida). Kui toetume oma õigustatud huvidele, siis veendume alati, et need huvid on teie õigustega tasakaalus.

 

Saate muuta oma eelistusi või loobuda reklaamteadetest, kasutades meie reklaamteadetes olevaid tellimuse tühistamise linke või saates taotluse Privaatsuse veebivorm (onetrust.com).

Turu-uuringu või sedalaadi küsitluste läbiviimiseks.

Teie isikuandmete edastamiseks valitud kolmandatele isikutele, kes võivad teiega oma turunduseesmärkidel ühendust võtta. 

Et kasutada arvustusi, kommentaare ja tagasisidet, mida jätate meie veebisaidil või mida annate meile oma reklaami eesmärgil. 

 

Me võime kasutada teie esitatud arvustust, kommentaari või tagasisidet meie reklaamkampaaniates, näiteks telereklaamides, ajakirjanduses ja digireklaamides, meie sotsiaalmeedia lehekülgedel, e-turunduses või meie veebisaidil.

Meil on õigustatud huvi reklaamida oma tooteid ja teenuseid ning kasutada selleks teie poolt meile antud arvustusi, kommentaare ja tagasisidet. 

Kui toetume oma õigustatud huvidele, siis veendume alati, et need huvid on teie õigustega tasakaalus.

Lisateabe saamiseks meie veebisaidi külastajate ja meie kliendibaasi kui terviku kohta (mitte isiklikult teie kohta lisateabe saamiseks), tagamaks, et meie pakutavad tooted ja teenused huvitavad tõenäoliselt meie veebisaidi külastajaid ja kliente.

 

Selleks võime kasutada küpsiseid. 

Meil on õigustatud huvi veenduda, et edastaksime teile teavet, mis on meie arvates teie jaoks kõige asjakohasem. 

Kui toetume oma õigustatud huvidele, siis veendume alati, et need huvid on teie õigustega tasakaalus.

 

Me ei pane küpsiseid teie seadmesse, kui te ei ole meile öelnud, et sellega nõustute. Teavet selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame, leiate meie küpsiste avaldusest https://www.empirelevel.eu/et-ee/kupsisepoliitika/.

Teile meie teenuste ja tingimuste muudatustest teatamiseks.

Sellise töötlemise õiguslik alus on meie lepingulised kokkulepped teiega. Mõnikord toetume teile nende teadete saatmisel oma ettevõtte õigustatud huvidele. Kui toetume oma õigustatud huvidele, siis veendume alati, et need huvid on teie õigustega tasakaalus.

 

Haldus- või ärieesmärkidel, kui võtate meiega ühendust konkreetsel eesmärgil, v.a ülal nimetatud eesmärgid, näiteks meie veebisaidiga seotud probleemist teatamiseks.

Meie õigustatud huvi on vastata teile teie kontaktandmetel oma ettevõtte haldamisega seotud eesmärkidel. Kui toetume oma õigustatud huvidele, siis veendume alati, et need huvid on teie õigustega tasakaalus.

 

4. KÜPSISED 

Meie sait kasutab küpsiseid selleks, et teid teistest külastajatest eristada. See võimaldab pakkuda teile meie saidil head kasutuskogemust, samuti aitab see meil saiti ja teenuseid täiustada.

Samuti paigutame oma reklaammeilidesse jälgimisküpsiseid, kuna see aitab meil oma turundustegevust parandada - näiteks võimaldavad need küpsised meil näha, kui palju inimesi meie e-kirju avab, mis kellaaegadel nad meie e-kirju avavad ja kas nad klõpsavad e-kirjades sisalduvale teabele.  

Üksikasjalikku teavet meie kasutatavate küpsiste ja nende kasutamise eesmärkide kohta leiate meie küpsiste avaldusest https://www.empirelevel.eu/et-ee/kupsisepoliitika/. 

 

5. TURVALISUS

Suhtume teie isikuandmete turvalisusesse väga tõsiselt ja oleme kehtestanud füüsilisi, tehnilisi, tegevuslikke ning administratiivseid strateegiaid, kontrollimisviise ja meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks omavolilise juurdepääsu, kasutamise või avaldamise eest, arvestades seaduse nõudeid ja valdkonnas kehtiva hea tava kohaselt. Vaatame neid pidevalt üle, et meie rakendatavad meetmed oleksid jätkuvalt asjakohased.

Kahjuks (ja nagu te ilmselt juba teate) ei ole teabe edastamine interneti kaudu täiesti turvaline. Kuigi anname endast parima teie isikuandmete kaitsmiseks, ei saa me tagada meie saidile edastatud andmete turvalisust ja igasugune edastamine toimub teie vastutusel. 

Kui olete valinud parooli, mis annab juurdepääsu teatud meie saidi osadele, kohustute seda parooli konfidentsiaalsena hoidma. Palun ärge oma parooli kellegagi jagage.

 

6. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID JAGAME

Meie kontsern. 

Ettevõte EMPIRE on üks TTI kontserni kuuluvatest kaubamärkidest. Lisateavet teiste meie kontserni kuuluvate kaubamärkide kohta leiate siit.

Võime avaldada teie isikuandmeid teistele oma kontserni ettevõtetele meie ja teie vahelise suhte haldamiseks või muudel põhjustel seoses teile meie toodete ja teenuste pakkumisega. Tugineme sealjuures oma õigustatud huvidele. 

Meie kontserni ettevõtted asuvad üle kogu maailma (sh Hongkongis ja USAs) ja seetõttu võidakse teie isikuandmeid edastada väljapoole Ühendkuningriiki ja Euroopa Majanduspiirkonda (nagu on kirjeldatud täpsemalt allpool jaotises „Kus võidakse teie isikuandmeid töödelda?“). 

Alati, kui teie isikuandmeid TTI kontserni ettevõtete vahel edastame, rakendame sobivaid meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks, rakendades muu hulgas konkreetseid lepingutingimusi, nagu Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimusi.

Meie ja teie lepingulise suhtega seotud kolmandast isikust hankijad ja teenusepakkujad.

Nagu enamik ettevõtteid, teeme ka meie oma ettevõtte igapäevategevuse käigus koostööd kolmandast isikust hankijate ja teenusepakkujatega. Mõned neist usaldusväärsetest hankijatest töötlevad meie nimel teie isikuandmeid ja osutavad meile teenuseid, nagu näiteks veebisaidi haldamine, tarnete täitmine ja maksete vastuvõtmine meie nimel. 

Laseme neil alati järgida kokkulepitud norme teie andmete kaitsmiseks ja neil lubatakse neid andmeid kasutada ainult meile teenuste osutamiseks ning mitte nende enda ärieesmärkidel. Kui mõni neist usaldusväärsetest kolmandatest osapooltest asub väljaspool Ühendkuningriiki või EMPd (st territooriumil, kus kohalikud seadused ei pruugi tagada teie andmete samasugust kaitsetaset), rakendame kaitsemeetmeid, et tagada teie isikuandmete kaitse vastavalt meie andmekaitseseadusest tulenevatele kohustustele.   

Muud stsenaariumid, mille korral võime teie isikuandmeid jagada:

 • meie professionaalsete nõustajatega, õigus- või muude nõustamisettevõtetega, kes osutavad meile ja meie kontsernile laiemalt professionaalseid teenuseid;
 • analüüsiteenuste pakkujate või otsingumootoritega, sealhulgas Google'iga, mis võimaldavad meil optimeerida ja parandada teie veebilehe kasutuskogemust (lisateavet küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kasutamise kohta leiate meie küpsisepoliitikast https://www.empirelevel.eu/et-ee/kupsisepoliitika//;
 • reguleerivate asutuste, õiguskaitseasutuste või pettuste vältimise agentuuridega, samuti meie õigusnõustajate, kohtute, politsei ja muude volitatud õiguskaitseasutustega mis tahes tegeliku või võimaliku kuritegevuse uurimisega või seoses muude reguleerimisega seotud või õigusalaste küsimustega;
 • juhul, kui kaalume mõne ettevõtte või vara müüki või ostu, võime me avaldada teie isikuandmed sellise ettevõtte või vara võimalikele müüjatele või ostjatele;
 • maksejõuetuse olukorras (nt haldamine või likvideerimine);
 • kui meid (või olulise osa meie varadest) ostab kolmas isik, millisel juhul meie valduses olevad liikmete ja klientide isikuandmed on üks üleantavaid varasid;
 • meie ostutingimuste, veebisaidi kasutustingimuste või muude meie vahel kehtivate tingimuste jõustamiseks või rakendamiseks;
 • meie töötajate, klientide või teiste isikute õiguste, omandi või turvalisuse kaitsmiseks. See hõlmab isikuandmete vahetamist teiste ettevõtete ja organisatsioonidega (muu hulgas kohaliku politsei või muude kohalike õiguskaitseasutustega) töötajate ja klientide ohutuse, kuritegevuse vältimise, pettuste eest kaitsmise ja krediidiriski vähendamise eesmärgil;
 • kui meil on kohustus mõne õigusliku kohustuse või reguleeriva nõude tõttu teie isikuandmeid avaldada või jagada või muul viisil pettuse või kuriteo vältimiseks või tuvastamiseks.

 

7. KUS VÕIDAKSE TEIE ISIKUANDMEID TÖÖDELDA?

Võime edastada teie isikuandmeid väljapoole Ühendkuningriiki, Šveitsi ja Euroopa Majanduspiirkonda („EMP”), kus kohalikud seadused ei pruugi tagada teie isikuandmetele samasugust õiguslikku kaitset nagu Ühendkuningriigis, Šveitsis või EMPs. Teie isikuandmeid võidakse töödelda väljaspool Ühendkuningriiki, Šveitsi ja EMPd näiteks teie tellimuse täitmiseks, teie makseandmete töötlemiseks ja teile tugiteenuste osutamiseks. Samuti võivad mõned meie usaldusväärsed kolmandatest osapooltest tarnijad edastada andmeid väljapoole Ühendkuningriiki/Šveitsi/EMPd ning alati, kui see on nii, rakendame teie isikuandmete kaitsmiseks asjakohaseid kaitsemeetmeid.  

Kui saadame (või lubame kolmandal isikul saata) teie isikuandmeid väljapoole Ühendkuningriiki, Šveitsi ja EMPd, siis rakendame kindlasti abinõusid teie andmete kaitsmiseks kohalduvate seaduste nõuete kohaselt. Näiteks võime nõuda, et välismaal asuv saaja (sh meie kontserni ettevõtted) sõlmiks konkreetsed lepingutingimused, nagu Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimused.

 

8. TEIE TEABE SÄILITAMINE

Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni neid seoses meievahelise suhtega vajame. See säilitusperiood võib oleneda sellest, kas te külastate meie veebilehte või sooritate ostu ning sellest, kas meil on vaja teie isikuandmeid kohalduvate seaduste järgimiseks säilitada.

 

9. TEIE ÕIGUSED SEOSES TEIE ISIKUANDMETEGA

Teil on seoses oma isikuandmetega hulk õigusi, mida on kirjeldatud allpool. 

Kui soovite kasutada mõnda neist õigustest (või kui teil on küsimusi käesoleva poliitika või selle kohta, kuidas me teie andmeid kasutame, võtke meiega ühendust järgmise lingi kaudu: Privaatsuse veebivorm (onetrust.com) või kirjutage meile järgmisel aadressil: Data Information Manager, Techtronic Industries EMEA Ltd, 22 Market Street, Maidenhead, SL6 8AD Inglismaa.  Te võite kasutada ka teie isikuandmete vastutava andmetöötleja kontaktandmeid, mis on esitatud allpool käesoleva privaatsuspoliitika punktis 13. 

ÕIGUS

ÕIGUSE KIRJELDUS

Juurdepääs

Õigus pääseda juurde oma meie valduses olevatele isikuandmetele

Parandamine

Õigus nõuda, et parandaksime ebatäpsed isikuandmed, mis meil teie kohta on

Kustutamine

Õigus nõuda, et kustutaksime isikuandmed, mis meil teie kohta on.  See õigus kehtib ainult olukorras, kus (näiteks): meil pole enam vaja isikuandmeid nende kogumise eesmärgil kasutada või tühistate oma nõusoleku, kui kasutame teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, või kui esitate vastuväite viisile, kuidas teie andmeid töötleme (kooskõlas teie allpool kirjeldatud õigusega vastuväiteid esitada). 

Piiramine

Teatud olukordades on teil õigus piirata seda, kuidas me oma valduses olevaid teie isikuandmeid töötleme.  See õigus kehtib ainult olukorras, kus (näiteks): vaidlustate meie valduses olevate isikuandmete täpsuse või teil on õigus nõuda, et me teie isikuandmed kustutaksime, kuid eelistate selle asemel meie töötlemise piiramist või kui meil pole enam isikuandmeid nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vaja, kuid teie vajate neid andmeid õigusalaste nõuetega tegelemiseks.

Teisaldatavus

Teatud olukordades on teil õigus saada isikuandmeid, mille olete meile edastanud, struktureeritud, tavapärasel viisil kasutataval ja masinloetaval kujul.  Samuti on teil õigus nõuda meilt teie soovil nende isikuandmete edastamist teisele organisatsioonile.

Vastuväidete esitamine

Õigus esitada vastuväiteid meie valduses olevate teid puudutavate isikuandmete töötlemisele, kui selliste andmete töötlemine on vajalik meie õigustatud huvides, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada vastukaaluks õigustatud aluseid isikuandmete töötlemise jätkamiseks, mis alistavad teie õigused või mis on vajalikud õigusalaste nõuete esitamiseks, rakendamiseks või kaitsmiseks.

Automaatse töötlemise vältimine

Teie õigus mitte lasta langetada enda kohta üksnes automaatse protsessi põhjal (sh profiili koostamine) otsust, millel on teile õiguslikud tagajärjed või mis teid samavõrra mõjutavad.

Nõusoleku tühistamine ja vastuväide turundusmaterjalide edastamisele

Teil on õigus oma nõusolek tühistada, kui kasutame selle alusel teie isikuandmeid (näiteks teile turundusteabe edastamiseks meie teenuste või toodete kohta).  Võite alati otseturundusele vastuväiteid esitada.  

 

10. KOLMANDATE OSAPOOLTE VEEBISAIDID

Meie sait võib aeg-ajalt sisaldada linke meie jaemüügipartnerite, garantii registreerimise partnerite, muude äripartnerite võrgustike, reklaamijate ja sidusettevõtete või muude saitide veebisaitidele. Samuti võime aeg-ajalt lisada linke mitmetele suhtluskanalitele, nagu Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest ja Google Maps.

Kui te järgite linki, mis viib teid mõnele neist veebisaitidest, pidage meeles, et neil veebisaitidel on oma privaatsuspoliitikad ja me ei võta nende eest mingit vastutust. Palun kontrollige neid poliitikaid enne nendele veebisaitidele isikuandmete esitamist.

Meie veebisait võib aeg-ajalt sisaldada tootevideoid, mis näitavad meie toodete funktsioone. Need videod on saadaval YouTube'is ja need tehakse kättesaadavaks meie veebisaidil YouTube'i API teenuse abil.  Kui klõpsate nendel YouTube'i videotel, siis: 

 

11. MUUDATUSED MEIE PRIVAATSUSAVALDUSES  

Vaatame selle privaatsusavalduse regulaarselt üle ja lisame kõik muudatused sellele lehele. See privaatsusavaldus ajakohastati viimati 16. detsembril 2022.

 

12. KAEBUSED 

Soovitame teil kõigepealt meie poole pöörduda, kui teil on päringuid, kommentaare või muresid seoses sellega, kuidas teie andmeid käsitseme (meie andmed on antud järgmises lõigus). Püüame asja parandada. 

Kuid kui te pole rahul viisiga, kuidas teie õiguste või muredega seotud päringutega tegeleme, on teil õigus esitada kaebus meie järelevalveasutusele, milleks on järgnev, kui teie asukoht on: 

 • Ühendkuningriigis on Information Commissioner’s Office (ICO). ICO kontaktandmed on järgmised: First Contact Team, Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, SK9 5AF; 0303 123 1113 või https://ico.org.uk/; või
 • kui te ei asu Ühendkuningriigis ja asute Euroopas, võite võtta ühendust oma kohaliku järelevalveasutusega, tutvudes asjakohaste andmetega siin:http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080). 

Kui teie elukoht on Euroopa Liidus, võite esitada oma taotluse Nordrhein-Westfaleni järelevalveasutusele (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen). Kui te esitate päringu oma kohalikule järelevalveasutusele, võivad nad vajaduse korral võtta ühendust Saksamaa järelevalveasutusega seoses teie kaebusega.

 

13. ANDMETÖÖTLEJAD JA NENDE KONTAKTANDMED

Küsimused, kommentaarid ja päringud seoses käesoleva privaatsusavalduse ja teie kohta käivate isikuandmete töötlemisega on teretulnud ja need tuleks esitada teie kohaliku territooriumi vastavale " andmetöötlejale" või (kui asute Euroopas) võite võtta ühendust meie Euroopa volitatud esindajaga, kelleks on Techtronic Industries Central Europe GmbH (asukohaga Itterpark 2, D-40724, Hilden, Saksamaa).  Kui te ei ole kindel, milline andmetöötleja teie andmete eest vastutab, võtke julgelt ühendust meie meeskonnaga Ühendkuningriigis või võtke meiega ühendust meie privaatsuse veebivormi kaudu, mille link on esitatud allpool. 

 

Territoorium

Andmetöötleja

Registreeritud aadress

Kontaktandmed

Ühendkuningriik ja Iirimaa

Techtronic Industries EMEA Limited

22 Market Street, Maidenhead, SL6 8AD, Inglismaa

Tel: 01628 894400

 

E-post: Privaatsuse veebivorm (onetrust.com)

Austria, Šveits, Saksamaa, Belgia, Holland, Luksemburg

 

 

Techtronic Industries Central Europe GmbH

 


Itterpark 2                              D-40724 Hilden, Saksamaa

 

Tel: +49 2103 960 0

E-post: Privaatsuse veebivorm (onetrust.com)

Poola, Ungari, Slovakkia, Tšehhi, Rumeenia

Techtronic Industries Eastern Europe Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia

 

Komitetu Obrony Robotnikow 45A,

02-146 Varssavi

Poola

Tel: +48 242 424 004

E-post: Privaatsuse veebivorm (onetrust.com)

Prantsusmaa

 

 

 

Techtronic Industries France S.A.S


Le Grand Roissy - Z.A. du Gué Building

35 rue de Guivry - 77990 Le

Mesnil Amelot,

Prantsusmaa

Tel:+33160946970

E-post: Privaatsuse veebivorm (onetrust.com)

Hispaania ja Portugal

Techtronic Industries Iberia S.L.

 

Avenida Fuentemar, 20, 1º

28823 – Coslada (Madrid)

Hispaania

Tel: +34 91 627 9228

E-post: Privaatsuse veebivorm (onetrust.com)

Itaalia

Techtronic Industries Italia s.r.l.

 

Techtronic Industries Italia Srl,

Via G. Matteotti, 62

20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel: 0039 02 2082959019

E-post: Privaatsuse veebivorm (onetrust.com)

Taani, Soome, Norra, Rootsi

Techtronic Industries Nordics Aps

 

Stamholmen 147, 1                  2650 Hvidovre, Taani

Tel: +45 43 56 55 55

E-post: Privaatsuse veebivorm (onetrust.com)