Empire eluaegne piiratud garantii

Empire eluaegne piiratud garantii

Tootja annab igale EMPIRE® käsitööriista algsele ostjale garantii, et tööriista mõistliku kasutusaja jooksul ei esine sellel materjali- ega tootmisvigu. Garantii ei muuda teie õigusaktidest tulenevaid õigusi. Teatavate eranditega parandab või vahetab EMPIRE® välja iga käsitööriista, mille puhul EMPIRE® on kontrollimiste käigus tuvastanud materjali- või tootmisvea. Garantii ei kehti kahjustuste puhul, mille ettevõtte EMPIRE® hinnangul on põhjustanud väärkasutus, ebasobiv kasutus, muudatused/ümberehitused, kasutusjuhendi eiramine, kuritarvitamine, normaalne kulumine, hoolduse puudumine, kulumaterjalid, komponentide õiglane kulumine või õnnetusjuhtumid. Nõude esitamiseks tuleb tagastatud tootele lisada ostudokumendi koopia. Tagastatud toode peab olema turvaliselt pakitud, mitte sisaldama ohtlikku sisu (näiteks bensiini), olema märgistatud saatja aadressiga ja varustatud defekti lühikirjeldusega. Pange tähele, et mõnes riigis peab saatja meile vigase toote tagastamisel tasuma saatmiskulud või postikulud kohalikus seaduses nõutud ulatuses. Konsulteerige meiega või meie teeninduskeskusega enne defektse toote tagasisaatmist. Kui me saame tagastatud toote kätte, teostame mõistlikud kontrolli- ja testimisprotseduurid, et teha kindlaks, kas garantiinõue on kehtiv ja meie otsus on lõplik. Kui me otsustame, et viga/defekt kuulub eluaegse garantii alla, tarnime tasuta parandatud või asendustööriista.

Empire üheaastane garantii

Empire üheaastane garantii

Garantiiaeg on 12 kuud, mis algab toote ostmise kuupäeval. Ostukuupäev peab olema tõendatud dokumendiga, milleks võib olla arve või mõni muu ostu tõendav dokument. Tootjagarantii kehtib garantiiaja jooksul kõigile toote ostukuupäeval esinenud puudustele, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest. Garantii on piiratud toote remondi ja/või asendamisega ning selles ei sisaldu muud kohustused, sealhulgas juhuslike või tulenevate kahjude hüvitamine. Garantii ei muuda teie õigusaktidest tulenevaid õigusi. Garantii ei kehti, kui toodet on valesti või kasutusjuhendis ettenähtust erineval viisil kasutatud. Garantii ei kehti toote kahjustuste kohta, mis on tingitud ebaõigest hooldusest, toote muutmisest või modifitseerimisest, välistest mõjudest (keemilised, füüsikalised, löögid) või võõrkehadest ning normaalsest kulumisest. Garantii kasutamiseks tuleb toode lihtsalt tagastada ostukohta koos ostu tõendava dokumendiga.